KORA UMUSARURO WISUMBUYE
NEGOTIATE IGICIRO CYIZA

 

Gutwara urushinge