KORA UMUSARURO WISUMBUYE
NEGOTIATE IGICIRO CYIZA

 

Inguni yo guhuza umupira